Meteen naar de inhoud

bouw

Een plan om te bouwen, te veranderen, uit te breiden ontstaat nooit zonder een idee en wens van de opdrachtgever.

milieu

Er zijn meerdere milieu-aspecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een plan. Met name agrarische projecten moeten voldoen aan milieuwetgeving.

ruimtelijke ordening

Op elke locatie zijn regels van toepassing als het gaat over de mogelijkheden en beperkingen bij planvorming.

Wat ik doe

Diensten

Vergunningen

Stikstof

Bouw

Milieu

Omgevingsplan

Tekenwerk

Robert Versluis

Uw adviseur
Wie ik ben

Over Versluis Advies

Versluis Advies verricht werkzaamheden voor bedrijven binnen de agrarische sector en daaraan gerelateerd. Het buitengebied is het werkveld, waar verschillende functies als agrarisch, bedrijven, wonen, recreatie naast elkaar functioneren. De werkzaamheden richten zich in de breedste zin op deze verschillende functies.

Versluis Advies heeft een grote betrokkenheid op de sector en op het agrarisch buitengebied. Vanuit een goed opgebouwde dosis kennis en ervaring worden de gebruikers van het buitengebied begeleid en geadviseerd bij de vraagstukken die op hen af komen.

Robert Versluis startte in 2019 Versluis Advies. Een agrarische achtergrond en een bouwkundige opleiding komen perfect samen in de dagelijkse werkzaamheden van Versluis Advies. Werkersmentaliteit en praktische ervaring kreeg Robert Versluis mee op het melkveebedrijf van zijn ouders. Technische en inhoudelijke kennis bouwde hij op door opleiding en ruim 15 jaar werkervaring.

Oplossingsgericht & Betrouwbaar

Projecten

black and white cows under blue sky in dutch green grassy meadow on sunny spring day nin the netherlands

Agrarisch

Ontwerp
Omgevingsvergunning
Milieu
Natura-2000 activiteit (stikstof)

Particulier

Ontwerp
Omgevingsvergunning
Particulier tekening woning

Bedrijf, aannemer en ontwikkelaar

Stikstofberekeningen
Herontwikkeling

Industrieel

Omgevingsvergunning en
melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Aanmeldingsnotitie
Milieueffectrapportage (MER)
Ondersteuning bedrijfscontrole
Industrieel

bouw

Een plan om te bouwen, te veranderen, uit te breiden ontstaat nooit zonder een idee en wens van de opdrachtgever. Of dat nu een agrarisch bouwwerk is of een particulier plan, een gesprek en vooral een luisterend oor is uiteraard altijd de eerste stap.

Daarna volgt de inbreng van Versluis Advies over zaken en aandachtspunten die van belang zijn voorafgaand aan de uitvoering van het plan. En zaken die het traject bepalen voor wat betreft tijd, procedure en kosten. We begeleiden u in dat traject en maken de stappen inzichtelijk.

milieu

Er zijn meerdere milieu-aspecten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een plan. Met name agrarische projecten moeten voldoen aan milieuwetgeving, waarbij aspecten als geur, ammoniak, fijnstof en geluid getoetst worden.

Natuurwetgeving vanwege de bescherming van de flora en fauna bepaald ook in meer of mindere mate de mogelijkheden van uw plannen. Rondom vrijwel alle projecten komt het aspect stikstof aan de orde.

Wet- en regelgeving wordt door Versluis Advies accuraat gevolgd, zodat direct de vertaalslag gemaakt wordt naar de planvorming.

ruimtelijke ordening

Op elke locatie zijn regels van toepassing als het gaat over de mogelijkheden en beperkingen bij planvorming. De gemeentelijke regels zijn vastgelegd in een Omgevingsplan en moeten een goede ruimtelijke ordening borgen. Elk plan wordt getoetst aan de ruimtelijke regels.

Een ruimtelijke wijzigingsprocedure kan nodig zijn om het gewenste plan te realiseren. We voeren de gesprekken met de gemeente en verzorgen de vervolgstappen in dit traject.